Filtru

- lei

Produse g─âsite: 59

- MB/s

- MB/s

- g

  • mai arat─â ascunde
Produse ├«n promo╚Ťie:
249 lei
Memorie intern─â, GB: 64 / Form factor: USB Type-A / Viteza de citire, MB/s: 480 / Versiunea interface: USB 3.2
Cod produsului: 107403
119 lei
Memorie internă, GB: 64 / Form factor: USB Type-A / Viteza de înscriere, MB/s: 5 / Viteza de citire, MB/s: 20
Cod produsului: 167067
129 lei
Memorie intern─â, GB: 64 / Form factor: USB Type-A / Viteza de citire, MB/s: 480 / Versiunea interface: USB 3.2
Cod produsului: 107402
169 lei
Memorie internă, GB: 32 / Form factor: USB Type-C / USB Type-A / Viteza de înscriere, MB/s: 20 / Viteza de citire, MB/s: 60
Cod produsului: 167068
339 lei
Memorie internă, GB: 64 / Form factor: USB Type-C / Viteza de înscriere, MB/s: 200 / Viteza de citire, MB/s: 200
Cod produsului: 150994
249 lei
Memorie intern─â, GB: 128 / Form factor: USB Type-A / Viteza de citire, MB/s: 480 / Versiunea interface: USB 3.2
Cod produsului: 147660
199 lei
129 lei
Reducere 35%
Economie 70 lei
Memorie internă, GB: 32 / Form factor: USB Type-A / Viteza de înscriere, MB/s: 10 / Viteza de citire, MB/s: 20
Cod produsului: 63023
969 lei
45 lei/lun─â
Avans 0
Termen 36 luni
Memorie intern─â, GB: 256 / Form factor: USB Type-A / Viteza de citire, MB/s: 300 / Versiunea interface: USB 3.1
Cod produsului: 65347
199 lei
129 lei
Reducere 35%
Economie 70 lei
Memorie internă, GB: 32 / Form factor: USB Type-A / Viteza de înscriere, MB/s: 10 / Viteza de citire, MB/s: 100
Cod produsului: 62633
279 lei
Memorie internă, GB: 128 / Form factor: USB Type-C / Viteza de înscriere, MB/s: 50 / Viteza de citire, MB/s: 50
Cod produsului: 150992
99 lei
Memorie internă, GB: 32 / Form factor: USB Type-A / Viteza de înscriere, MB/s: 5 / Viteza de citire, MB/s: 20
Cod produsului: 98896
339 lei
229 lei
Reducere 32%
Economie 110 lei
Memorie internă, GB: 128 / Form factor: USB Type-A / Viteza de înscriere, MB/s: 20 / Viteza de citire, MB/s: 60
Cod produsului: 98908
749 lei
35 lei/lun─â
Avans 0
Termen 36 luni
Memorie intern─â, GB: 256 / Form factor: USB Type-A / Viteza de citire, MB/s: 480 / Versiunea interface: USB 3.2
Cod produsului: 147650
149 lei
Memorie internă, GB: 64 / Form factor: USB Type-C / Viteza de înscriere, MB/s: 50 / Viteza de citire, MB/s: 50
Cod produsului: 150991
729 lei
34 lei/lun─â
Avans 0
Termen 36 luni
Memorie internă, GB: 256 / Form factor: USB Type-A / Viteza de înscriere, MB/s: 60 / Viteza de citire, MB/s: 200
Cod produsului: 127826
269 lei
Memorie internă, GB: 64 / Form factor: USB Type-C / Viteza de înscriere, MB/s: 200 / Viteza de citire, MB/s: 200
Cod produsului: 150993
949 lei
44 lei/lun─â
Avans 0
Termen 36 luni
Memorie intern─â, GB: 256 / Form factor: USB Type-A / Viteza de citire, MB/s: 300 / Versiunea interface: USB 3.1
Cod produsului: 56399
949 lei
44 lei/lun─â
Avans 0
Termen 36 luni
Memorie intern─â, GB: 256 / Form factor: USB Type-A / Viteza de citire, MB/s: 300 / Versiunea interface: USB 3.1
Cod produsului: 65348
109 lei
Memorie internă, GB: 64 / Viteza de înscriere, MB/s: 20 / Viteza de citire, MB/s: 60 / Greutate, g: 17
Cod produsului: 98902
339 lei
269 lei
Reducere 20%
Economie 70 lei
Memorie internă, GB: 128 / Form factor: USB Type-A / Viteza de înscriere, MB/s: 20 / Viteza de citire, MB/s: 60
Cod produsului: 98904
499 lei
23 lei/lun─â
Avans 0
Termen 36 luni
Memorie intern─â, GB: 128 / Form factor: USB Type-A / Viteza de citire, MB/s: 400 / Versiunea interface: USB 3.1
Cod produsului: 59496
899 lei
42 lei/lun─â
Avans 0
Termen 36 luni
Memorie internă, GB: 128 / Form factor: USB Type-A / Viteza de înscriere, MB/s: 70 / Viteza de citire, MB/s: 180
Cod produsului: 167091
899 lei
42 lei/lun─â
Avans 0
Termen 36 luni
Memorie internă, GB: 256 / Form factor: USB Type-A / Viteza de înscriere, MB/s: 900 / Viteza de citire, MB/s: 1000
Cod produsului: 167093
499 lei
23 lei/lun─â
Avans 0
Termen 36 luni
Memorie intern─â, GB: 128 / Form factor: USB Type-A / Viteza de citire, MB/s: 480 / Versiunea interface: USB 3.2
Cod produsului: 147653
699 lei
33 lei/lun─â
Avans 0
Termen 36 luni
Memorie intern─â, GB: 256 / Form factor: USB Type-A / Viteza de citire, MB/s: 200 / Versiunea interface: USB 3.1
Cod produsului: 167092
129 lei
Memorie intern─â, GB: 64 / Form factor: USB Type-A / Viteza de citire, MB/s: 200 / Versiunea interface: USB 3.1
Cod produsului: 167099
379 lei
Memorie intern─â, GB: 128 / Form factor: USB Type-A / Viteza de citire, MB/s: 200 / Versiunea interface: USB 3.1
Cod produsului: 167102
549 lei
26 lei/lun─â
Avans 0
Termen 36 luni
Memorie intern─â, GB: 128 / Greutate, g: 11 / Culoare: argintiu
Cod produsului: 56397
119 lei
Memorie internă, GB: 64 / Form factor: USB Type-A / Viteza de înscriere, MB/s: 5 / Viteza de citire, MB/s: 20
Cod produsului: 98900
249 lei
Memorie internă, GB: 64 / Form factor: USB Type-A / Viteza de înscriere, MB/s: 20 / Viteza de citire, MB/s: 60
Cod produsului: 98913
449 lei
Memorie internă, GB: 128 / Form factor: USB Type-A / Viteza de înscriere, MB/s: 60 / Viteza de citire, MB/s: 200
Cod produsului: 167101
899 lei
42 lei/lun─â
Avans 0
Termen 36 luni
Memorie internă, GB: 256 / Form factor: USB Type-C / Viteza de înscriere, MB/s: 900 / Viteza de citire, MB/s: 1000
Cod produsului: 167094
249 lei
Memorie intern─â, GB: 128 / Form factor: USB Type-A / Viteza de citire, MB/s: 480 / Versiunea interface: USB 3.2
Cod produsului: 95677
119 lei
Memorie internă, GB: 64 / Form factor: USB Type-A / Viteza de înscriere, MB/s: 20 / Viteza de citire, MB/s: 60
Cod produsului: 98907
819 lei
Cod produsului: 150857
339 lei
299 lei
Reducere 11%
Economie 40 lei
Memorie internă, GB: 128 / Form factor: USB Type-A / Viteza de înscriere, MB/s: 20 / Viteza de citire, MB/s: 60
Cod produsului: 98911
499 lei
23 lei/lun─â
Avans 0
Termen 36 luni
Memorie internă, GB: 256 / Form factor: USB Type-A / Viteza de înscriere, MB/s: 20 / Viteza de citire, MB/s: 60
Cod produsului: 98905
249 lei
Memorie intern─â, GB: 64 / Form factor: USB Type-A / Viteza de citire, MB/s: 200 / Versiunea interface: USB 3.1
Cod produsului: 167100
949 lei
44 lei/lun─â
Avans 0
Termen 36 luni
Memorie intern─â, GB: 256 / Form factor: USB Type-C / Viteza de citire, MB/s: 400 / Versiunea interface: USB 3.2 Gen 1
Cod produsului: 111879
119 lei
Memorie internă, GB: 64 / Form factor: USB Type-A / Viteza de înscriere, MB/s: 5 / Viteza de citire, MB/s: 20
Cod produsului: 98897
119 lei
Memorie internă, GB: 64 / Form factor: USB Type-A / Viteza de înscriere, MB/s: 20 / Viteza de citire, MB/s: 60
Cod produsului: 98903
469 lei
Cod produsului: 150856
599 lei
499 lei
Reducere 16%
Economie 100 lei
23 lei/lun─â
Avans 0
Termen 36 luni
Memorie intern─â, GB: 128 / Form factor: USB Type-C / Viteza de citire, MB/s: 400 / Versiunea interface: USB 3.2 Gen 1
Cod produsului: 111878
349 lei
Memorie intern─â, GB: 64 / Form factor: USB Type-C / Versiunea interface: USB 3.2 Gen 1 / Greutate, g: 3,4
Cod produsului: 111880
289 lei
249 lei
Reducere 13%
Economie 40 lei
Memorie internă, GB: 128 / Form factor: USB Type-A / Viteza de înscriere, MB/s: 5 / Viteza de citire, MB/s: 20
Cod produsului: 98898
289 lei
249 lei
Reducere 13%
Economie 40 lei
Memorie internă, GB: 128 / Form factor: USB Type-A / Viteza de înscriere, MB/s: 5 / Viteza de citire, MB/s: 20
Cod produsului: 98901
119 lei
Memorie internă, GB: 64 / Form factor: USB Type-A / Viteza de înscriere, MB/s: 20 / Viteza de citire, MB/s: 60
Cod produsului: 98910
129 lei
Memorie intern─â, GB: 64 / Form factor: USB Type-A / Viteza de citire, MB/s: 480 / Versiunea interface: USB 3.2
Cod produsului: 95676
119 lei
99 lei
Reducere 16%
Economie 20 lei
Memorie intern─â, GB: 34 / Viteza de citire, MB/s: 480 / Interfa╚Ťa la conector: USB 3.2 / Material carcas─â: plastic
Cod produsului: 95675
99 lei
Memorie intern─â, GB: 32 / Culoare: negru
Cod produsului: 48554
Nu este în stoc
Memorie intern─â, GB: 32 / Form factor: USB Type-A / Viteza de citire, MB/s: 480 / Versiunea interface: USB 3.2
Cod produsului: 107401
Nu este în stoc
Memorie intern─â, GB: 64 / Form factor: USB Type-A / Versiunea interface: USB 3.1 / Culoare: sur
Cod produsului: 60636
319 lei
249 lei
Reducere 21%
Economie 70 lei
Memorie intern─â, GB: 64 / Form factor: USB Type-C / USB Type-A / Viteza de citire, MB/s: 40 / Versiunea interface: USB 3.1
Cod produsului: 102383
309 lei
239 lei
Reducere 22%
Economie 70 lei
Memorie internă, GB: 64 / Form factor: USB Type-A / Viteza de înscriere, MB/s: 8 / Viteza de citire, MB/s: 22
Cod produsului: 98644
219 lei
169 lei
Reducere 22%
Economie 50 lei
Cod produsului: 98906
239 lei
179 lei
Reducere 25%
Economie 60 lei
Form factor: USB Type-A / Versiunea interface: USB 3.0 / Culoare: negru
Cod produsului: 55114
Nu este în stoc
Memorie intern─â, GB: 128 / Form factor: USB Type-A / Viteza de citire, MB/s: 300 / Versiunea interface: USB 3.1
Cod produsului: 56398
299 lei
229 lei
Reducere 23%
Economie 70 lei
Memorie internă, GB: 64 / Form factor: USB Type-A / Viteza de înscriere, MB/s: 8 / Viteza de citire, MB/s: 15
Cod produsului: 98643
269 lei
209 lei
Reducere 22%
Economie 60 lei
Memorie internă, GB: 64 / Form factor: USB Type-A / Viteza de înscriere, MB/s: 5 / Viteza de citire, MB/s: 40
Cod produsului: 63518
RECENZIILE CUMP─éR─éTORILOR NO╚śTRI
đ×ĐçđÁđŻĐî đ┤đżđ▓đżđ╗đÁđŻ ĐŹĐéđżđ╣ Đäđ╗đÁĐłđ║đżđ╣. đŁđŞ đżđ┤đŻđżđ│đż Đüđ▒đżĐĆ đĚđ░ đ│đżđ┤. đŁđżĐłĐâ đŞ đ▓ đ║đ░ĐÇđ╝đ░đŻđÁ, đŞ đ▓ ĐüĐâđ╝đ║đÁ, đŞ đ▓ ĐÇĐÄđ║đĚđ░đ║đÁ đ▓đ╝đÁĐüĐéđÁ Đü đ║đ╗ĐÄĐçđ░đ╝đŞ. đŁđ░đ┤đÁđÂđŻđ░ĐĆ đŞ đżĐçđÁđŻĐî ĐüĐéđŞđ╗ĐîđŻđ░ĐĆ. đíđ░đ╝ĐüĐâđŻđ│ - đ╝đżđ╗đżđ┤ĐćĐő.
949 lei
44 lei/lun─â
Avans 0
Termen 36 luni
Memorie intern─â, GB: 256 / Form factor: USB Type-A / Viteza de citire, MB/s: 300 / Versiunea interface: USB 3.1
Cod produsului: 56399
maximum
PLATA ├ÄN RATE ╚śI CREDITE /Condi╚Ťii avantajoase /Plata ├«n rate 2 - 24 luni /Credit 3 - 36 luni /Avans
maximum
LIVRARE ├ÄN TOAT─é MOLDOVA /Direct la u╚Öa dvs. oriunde locui╚Ťi! /Livrare de la 1 la 2 zile de la data comenzii
maximum
GARAN╚ÜIE ╚śI SERVICE /Livr─âri numai de la produc─âtori oficiali /Garan╚Ťie complet─â la toate produse de la 2 la 10 ani /Certificarea tuturor produselor /Re╚Ťea proprie de centre de servicii
maximum
FIABILITATE ╚śI ├ÄNCREDERE /27 de ani pe pia╚Ťa Moldovei /11 magazine ├«n ├«ntreaga ╚Ťar─â /Peste 1200 de branduri mondiale /Mai mult de 75 000 de modele din sortiment /Peste 300 000 de clien╚Ťi fideli
maximum
RETURNARE ╚śI SCHIMBARE /├Än termen de 14 zile /├Än conformitate cu Legea privind protec╚Ťia drepturilor consumatorilor