Filtru

- lei

Produse g─âsite: 53

  • mai arat─â ascunde

- l

- kg

  • mai arat─â ascunde
Produse ├«n promo╚Ťie:
359 lei
Design de ambalaj: platforma / Capacitate maximă de cântărire, kg: 10 / Gradare, g: 1 / Indicaţie suprasarcină: da
Cod produsului: 40295
299 lei
Design de ambalaj: platforma / Capacitate maximă de cântărire, kg: 10 / Indicaţie suprasarcină: da / Indicaţie descărcare baterii: da
Cod produsului: 43193
739 lei
34 lei/lun─â
Avans 0
Termen 36 luni
Design de ambalaj: platforma / Capacitate maximă de cântărire, kg: 5 / Gradare, g: 1 / Precizia de cântărire, g: 1
Cod produsului: 73582
299 lei
Design de ambalaj: vas / Capacitate maximă de cântărire, kg: 5 / Gradare, g: 1 / Indicaţie suprasarcină: da
Cod produsului: 43191
229 lei
199 lei
Reducere 13%
Economie 30 lei
Design de ambalaj: platforma / Capacitate maximă de cântărire, kg: 5 / Gradare, g: 1 / Oprire automată: da
Cod produsului: 71924
229 lei
Design de ambalaj: platforma / Capacitate maximă de cântărire, kg: 5 / Indicaţie suprasarcină: da / Indicaţie descărcare baterii: da
Cod produsului: 44025
349 lei
299 lei
Reducere 14%
Economie 50 lei
Design de ambalaj: platforma / Capacitate maximă de cântărire, kg: 5 / Oprire automată: da / Funcţie Resetare/Tarare: da
Cod produsului: 70353
159 lei
Design de ambalaj: platforma / Capacitate maximă de cântărire, kg: 8 / Precizia de cântărire, g: 1 / Indicaţie suprasarcină: da
Cod produsului: 61702
279 lei
Design de ambalaj: platforma / Capacitate maximă de cântărire, kg: 10 / Gradare, g: 1 / Funcţie Resetare/Tarare: da
Cod produsului: 70402
299 lei
Design de ambalaj: platforma / Capacitate maximă de cântărire, kg: 5 / Precizia de cântărire, g: 1 / Indicaţie descărcare baterii: da
Cod produsului: 78413
169 lei
Design de ambalaj: platforma / Capacitate maximă de cântărire, kg: 5 / Gradare, g: 1 / Indicaţie suprasarcină: da
Cod produsului: 46680
799 lei
599 lei
Reducere 25%
Economie 200 lei
28 lei/lun─â
Avans 0
Termen 36 luni
Design de ambalaj: platforma / Capacitate maximă de cântărire, kg: 5 / Gradare, g: 1 / Precizia de cântărire, g: 1
Cod produsului: 62724
299 lei
Design de ambalaj: platforma / Capacitate maximă de cântărire, kg: 10 / Gradare, g: 1 / Precizia de cântărire, g: 1
Cod produsului: 67310
699 lei
33 lei/lun─â
Avans 0
Termen 36 luni
Design de ambalaj: platforma / Capacitate maximă de cântărire, kg: 15 / Semnal sonor: da / Material platforma: inox
Cod produsului: 63167
169 lei
Design de ambalaj: platforma / Capacitate maximă de cântărire, kg: 5 / Gradare, g: 1 / Indicaţie suprasarcină: da
Cod produsului: 114557
189 lei
Design de ambalaj: platforma / Capacitate maximă de cântărire, kg: 5 / Gradare, g: 1 / Indicaţie suprasarcină: da
Cod produsului: 114558
499 lei
399 lei
Reducere 20%
Economie 100 lei
Design de ambalaj: platforma / Capacitate maximă de cântărire, kg: 8 / Gradare, g: 2 / Oprire automată: da
Cod produsului: 35020
329 lei
Design de ambalaj: platforma / Capacitate maximă de cântărire, kg: 10 / Precizia de cântărire, g: 1 / Indicaţie suprasarcină: da
Cod produsului: 88384
449 lei
Design de ambalaj: vas / Capacitate maximă de cântărire, kg: 10 / Precizia de cântărire, g: 1 / Oprire automată: da
Cod produsului: 105927
279 lei
Design de ambalaj: platforma / Capacitate maximă de cântărire, kg: 10 / Precizia de cântărire, g: 1 / Indicaţie suprasarcină: da
Cod produsului: 45641
169 lei
Design de ambalaj: platforma / Capacitate maximă de cântărire, kg: 5 / Gradare, g: 1 / Indicaţie suprasarcină: da
Cod produsului: 114556
299 lei
269 lei
Reducere 10%
Economie 30 lei
Design de ambalaj: platforma / Capacitate maximă de cântărire, kg: 5 / Gradare, g: 1 / Precizia de cântărire, g: 1
Cod produsului: 63881
189 lei
Design de ambalaj: platforma / Capacitate maximă de cântărire, kg: 10 / Precizia de cântărire, g: 1 / Indicaţie suprasarcină: da
Cod produsului: 94771
329 lei
Design de ambalaj: platforma / Capacitate maximă de cântărire, kg: 5 / Precizia de cântărire, g: 1 / Oprire automată: da
Cod produsului: 106258
429 lei
Design de ambalaj: platforma / Capacitate maximă de cântărire, kg: 10 / Indicaţie suprasarcină: da / Indicaţie descărcare baterii: da
Cod produsului: 120985
299 lei
Design de ambalaj: platforma / Capacitate maximă de cântărire, kg: 5 / Precizia de cântărire, g: 1 / Oprire automată: da
Cod produsului: 106259
269 lei
Design de ambalaj: platforma / Capacitate maximă de cântărire, kg: 10 / Gradare, g: 1 / Precizia de cântărire, g: 1
Cod produsului: 88388
299 lei
229 lei
Reducere 23%
Economie 70 lei
Design de ambalaj: platforma / Capacitate maximă de cântărire, kg: 5 / Gradare, g: 1 / Precizia de cântărire, g: 1
Cod produsului: 95434
339 lei
Design de ambalaj: platforma/vas / Capacitate maximă de cântărire, kg: 5 / Gradare, g: 1 / Indicaţie suprasarcină: da
Cod produsului: 72650
549 lei
26 lei/lun─â
Avans 0
Termen 36 luni
Design de ambalaj: platforma / Capacitate maximă de cântărire, kg: 8 / Gradare, g: 2 / Oprire automată: da
Cod produsului: 30758
329 lei
Design de ambalaj: platforma / Capacitate maximă de cântărire, kg: 5 / Gradare, g: 1 / Indicaţie suprasarcină: da
Cod produsului: 41399
339 lei
Design de ambalaj: platforma/vas / Capacitate maximă de cântărire, kg: 5 / Precizia de cântărire, g: 1 / Indicaţie suprasarcină: da
Cod produsului: 91671
199 lei
169 lei
Reducere 15%
Economie 30 lei
Capacitate maximă de cântărire, kg: 10 / Gradare, g: 1 / Oprire automată: da / Pornire automată: da
Cod produsului: 82979
939 lei
839 lei
Reducere 10%
Economie 100 lei
39 lei/lun─â
Avans 0
Termen 36 luni
Design de ambalaj: vas / Capacitate maximă de cântărire, kg: 3 / Gradare, g: 1 / Precizia de cântărire, g: 1
Cod produsului: 78565
1299 lei
1179 lei
Reducere 9%
Economie 120 lei
55 lei/lun─â
Avans 0
Termen 36 luni
Cod produsului: 112871
469 lei
379 lei
Reducere 19%
Economie 90 lei
Capacitate maximă de cântărire, kg: 5 / Gradare, g: 1 / Precizia de cântărire, g: 1 / Oprire automată: da
Cod produsului: 72243
329 lei
259 lei
Reducere 21%
Economie 70 lei
Capacitate maximă de cântărire, kg: 5 / Oprire automată: da / Funcţie Resetare/Tarare: da / Material platforma: metal
Cod produsului: 107605
589 lei
489 lei
Reducere 16%
Economie 100 lei
Design de ambalaj: vas / Capacitate maximă de cântărire, kg: 5 / Material platforma: metal
Cod produsului: 100479
329 lei
249 lei
Reducere 24%
Economie 80 lei
Capacitate maximă de cântărire, kg: 5 / Precizia de cântărire, g: 1 / Indicaţie suprasarcină: da / Oprire automată: da
Cod produsului: 110202
Nu este în stoc
Design de ambalaj: platforma / Capacitate maximă de cântărire, kg: 10 / Precizia de cântărire, g: 1 / Oprire automată: da
Cod produsului: 90330
469 lei
379 lei
Reducere 19%
Economie 90 lei
Capacitate maximă de cântărire, kg: 5 / Gradare, g: 1 / Precizia de cântărire, g: 1 / Oprire automată: da
Cod produsului: 72244
309 lei
239 lei
Reducere 22%
Economie 70 lei
Design de ambalaj: platforma / Capacitate maximă de cântărire, kg: 5 / Gradare, g: 1 / Oprire automată: da
Cod produsului: 107607
299 lei
229 lei
Reducere 23%
Economie 70 lei
Design de ambalaj: platforma / Capacitate maximă de cântărire, kg: 5 / Gradare, g: 1 / Precizia de cântărire, g: 1
Cod produsului: 95432
309 lei
239 lei
Reducere 22%
Economie 70 lei
Design de ambalaj: platforma / Capacitate maximă de cântărire, kg: 5 / Gradare, g: 1 / Oprire automată: da
Cod produsului: 107608
459 lei
369 lei
Reducere 19%
Economie 90 lei
Design de ambalaj: platforma/vas / Capacitate maximă de cântărire, kg: 5
Cod produsului: 82471
359 lei
279 lei
Reducere 22%
Economie 80 lei
Design de ambalaj: vas / Capacitate maximă de cântărire, kg: 5 / Gradare, g: 1 / Indicaţie suprasarcină: da
Cod produsului: 113444
309 lei
239 lei
Reducere 22%
Economie 70 lei
Design de ambalaj: platforma / Capacitate maximă de cântărire, kg: 5 / Gradare, g: 1 / Oprire automată: da
Cod produsului: 107606
299 lei
229 lei
Reducere 23%
Economie 70 lei
Design de ambalaj: platforma / Capacitate maximă de cântărire, kg: 5 / Gradare, g: 1 / Precizia de cântărire, g: 1
Cod produsului: 95433
399 lei
309 lei
Reducere 22%
Economie 90 lei
Design de ambalaj: platforma / Capacitate maximă de cântărire, kg: 5 / Gradare, g: 1 / Oprire automată: da
Cod produsului: 77135
299 lei
229 lei
Reducere 23%
Economie 70 lei
Design de ambalaj: platforma / Capacitate maximă de cântărire, kg: 5 / Gradare, g: 1 / Precizia de cântărire, g: 1
Cod produsului: 95431
429 lei
339 lei
Reducere 20%
Economie 90 lei
Design de ambalaj: platforma / Capacitate maximă de cântărire, kg: 5 / Gradare, g: 1 / Pornire automată: da
Cod produsului: 102331
439 lei
349 lei
Reducere 20%
Economie 90 lei
Capacitate maximă de cântărire, kg: 5 / Gradare, g: 1 / Oprire automată: da / Funcţie Resetare/Tarare: da
Cod produsului: 77136
419 lei
329 lei
Reducere 21%
Economie 90 lei
Capacitate maximă de cântărire, kg: 5 / Precizia de cântărire, g: 1 / Indicaţie suprasarcină: da
Cod produsului: 77128
Produse ├«n promo╚Ťie:
RECENZIILE CUMP─éR─éTORILOR NO╚śTRI
đĺđÁĐüĐő đżĐéđ╗đŞĐçđŻđż đ▓đĚđ▓đÁĐłđŞđ▓đ░ĐÄĐé đŞ đ╝đ░đ╗đÁđŻĐîđ║đŞđÁ, đŞ đ║ĐÇĐâđ┐đŻĐőđÁ đ┐đżĐÇĐćđŞđŞ. đúĐüĐéđżđ╣ĐçđŞđ▓ĐőđÁ, ĐéđżđŻđ║đŞđÁ đŞ ĐüĐéđŞđ╗ĐîđŻĐőđÁ. đŁđÁđ┤đżĐüĐéđ░Đéđ║đżđ▓ đŻđÁ đŞđ╝đÁĐÄĐé. đčđżđ╗ĐîđĚĐâĐÄĐüĐî ĐÇđÁđ│Đâđ╗ĐĆĐÇđŻđż đ▒đżđ╗ĐîĐłđÁ đ╝đÁĐüĐĆĐćđ░ đŞ đ▓ĐüđÁđ╝ đ┤đżđ▓đżđ╗ĐîđŻđ░.
299 lei
269 lei
Reducere 10%
Economie 30 lei
Design de ambalaj: platforma / Capacitate maximă de cântărire, kg: 5 / Gradare, g: 1 / Precizia de cântărire, g: 1
Cod produsului: 63881
pre╚Ťum este foarte accesibil, lucreaz─â foarte bine
279 lei
Design de ambalaj: platforma / Capacitate maximă de cântărire, kg: 10 / Precizia de cântărire, g: 1 / Indicaţie suprasarcină: da
Cod produsului: 45641
Cu așa cu căntar frumos, a-și sta numai în bucătarie, dar simt că în scurt timp voi comanda și unul de podea și o bandă de alergat de la Maximum ! Recomand
359 lei
Design de ambalaj: platforma / Capacitate maximă de cântărire, kg: 10 / Gradare, g: 1 / Indicaţie suprasarcină: da
Cod produsului: 40295
Cintarul perfec pentru a cintari cele mai mici cantitati ,chiar de la minimum 3-5g ,am incercat multe alte branduri numai marca Tefal a facut fata . Recomand cu incredere .
739 lei
34 lei/lun─â
Avans 0
Termen 36 luni
Design de ambalaj: platforma / Capacitate maximă de cântărire, kg: 5 / Gradare, g: 1 / Precizia de cântărire, g: 1
Cod produsului: 73582
maximum
PLATA ├ÄN RATE ╚śI CREDITE /Condi╚Ťii avantajoase /Plata ├«n rate 2 - 24 luni /Credit 3 - 36 luni /Avans
maximum
LIVRARE ├ÄN TOAT─é MOLDOVA /Direct la u╚Öa dvs. oriunde locui╚Ťi! /Livrare de la 1 la 2 zile de la data comenzii
maximum
GARAN╚ÜIE ╚śI SERVICE /Livr─âri numai de la produc─âtori oficiali /Garan╚Ťie complet─â la toate produse de la 2 la 10 ani /Certificarea tuturor produselor /Re╚Ťea proprie de centre de servicii
maximum
FIABILITATE ╚śI ├ÄNCREDERE /25 de ani pe pia╚Ťa Moldovei /11 magazine ├«n ├«ntreaga ╚Ťar─â /Peste 500 de branduri mondiale /Mai mult de 18 000 de modele din sortiment /Peste 300 000 de clien╚Ťi fideli
maximum
RETURNARE ╚śI SCHIMBARE /├Än termen de 14 zile /├Än conformitate cu Legea privind protec╚Ťia drepturilor consumatorilor