Filtru

- lei

Produse g─âsite: 45

  • mai arat─â ascunde

- l

-

- kWh

- mm

- mm

- mm

Produse ├«n promo╚Ťie:
5299 lei
533 lei/lun─â
Avans 0
Termen 12 luni
Capacitate congelator, l: 188 / Numar compartimente congelator: 6 / Clasa de eficienţă energetică: A+ / Dimensiuni (ÎxLxA), mm: 1445x540
Cod produsului: 96761
3499 lei
352 lei/lun─â
Avans 0
Termen 12 luni
Capacitate congelator, l: 103 / Numar compartimente congelator: 3 / Tip control: mecanic / Clasa de eficienţă energetică: F
Cod produsului: 91545
3299 lei
2999 lei
Reducere 9%
Economie 300 lei
302 lei/lun─â
Avans 0
Termen 12 luni
Capacitate congelator, l: 64 / Numar compartimente congelator: 3 / Tip control: mecanic / Display: da
Cod produsului: 91546
13999 lei
1407 lei/lun─â
Avans 0
Termen 12 luni
Capacitate congelator, l: 404 / Numar compartimente congelator: 8 / No Frost: da / Tip control: senzor
Cod produsului: 86179
11999 lei
10199 lei
Numai cu cardul
de reducere
Capacitate congelator, l: 282 / Numar compartimente congelator: 8 / No Frost: da / Tip control: electromecanic
Cod produsului: 83858
16499 lei
14899 lei
Reducere 9%
Economie 1600 lei
1497 lei/lun─â
Avans 0
Termen 12 luni
Capacitate congelator, l: 323 / Numar compartimente congelator: 4 / No Frost: da / Tip control: electronic
Cod produsului: 83369
3999 lei
402 lei/lun─â
Avans 0
Termen 12 luni
Capacitate congelator, l: 86 / Numar compartimente congelator: 3 / Tip control: electronic / Clasa de eficienţă energetică: A+
Cod produsului: 81866
11999 lei
1206 lei/lun─â
Avans 0
Termen 12 luni
Capacitate congelator, l: 243 / Numar compartimente congelator: 7 / No Frost: da / Tip control: electronic
Cod produsului: 81188
13499 lei
1357 lei/lun─â
Avans 0
Termen 12 luni
Capacitate congelator, l: 330 / No Frost: da / Tip control: electronic / Display: da
Cod produsului: 77388
5999 lei
603 lei/lun─â
Avans 0
Termen 12 luni
Capacitate congelator, l: 215 / Tip control: mecanic / Clasa de eficienţă energetică: A+ / Consum de energie anual, kWh: 256
Cod produsului: 73062
13999 lei
1407 lei/lun─â
Avans 0
Termen 12 luni
Capacitate congelator, l: 282 / Numar compartimente congelator: 7 / No Frost: da / Tip control: senzor
Cod produsului: 67500
7799 lei
784 lei/lun─â
Avans 0
Termen 12 luni
Capacitate congelator, l: 250 / Numar compartimente congelator: 7 / No Frost: da / Tip control: electronic
Cod produsului: 67412
6999 lei
292 lei/lun─â
Avans 3500
Termen 12 luni
Capacitate congelator, l: 204 / Numar compartimente congelator: 6 / No Frost: da / Tip control: electronic
Cod produsului: 65036
7499 lei
754 lei/lun─â
Avans 0
Termen 12 luni
Capacitate congelator, l: 250 / Numar compartimente congelator: 5 / Tip control: electronic / Clasa de eficienţă energetică: A
Cod produsului: 65037
6799 lei
684 lei/lun─â
Avans 0
Termen 12 luni
Capacitate congelator, l: 99 / Numar compartimente congelator: 3 / No Frost: da / Tip control: mecanic
Cod produsului: 52285
4999 lei
503 lei/lun─â
Avans 0
Termen 12 luni
Capacitate congelator, l: 98 / Numar compartimente congelator: 3 / Tip control: electronic / Display: da
Cod produsului: 52293
5099 lei
4609 lei
Reducere 9%
Economie 490 lei
464 lei/lun─â
Avans 0
Termen 12 luni
Capacitate congelator, l: 170 / Numar compartimente congelator: 3 / Tip control: mecanic / Clasa de eficienţă energetică: A+
Cod produsului: 100320
2999 lei
2759 lei
Reducere 8%
Economie 240 lei
278 lei/lun─â
Avans 0
Termen 12 luni
Capacitate congelator, l: 93 / Numar compartimente congelator: 3 / Tip control: mecanic / Clasa de eficienţă energetică: A+
Cod produsului: 98586
33499 lei
3366 lei/lun─â
Avans 0
Termen 12 luni
Precomand─â
Capacitate congelator, l: 370 / Numar compartimente congelator: 8 / No Frost: da / Tip control: senzor
Cod produsului: 86006
29899 lei
3004 lei/lun─â
Avans 0
Termen 12 luni
Capacitate congelator, l: 370 / Numar compartimente congelator: 3 / Tip control: senzor / Display: da
Cod produsului: 85785
24099 lei
22099 lei
Reducere 8%
Economie 2000 lei
2221 lei/lun─â
Avans 0
Termen 12 luni
Precomand─â
Capacitate congelator, l: 279 / Numar compartimente congelator: 7 / No Frost: da / Tip control: electronic
Cod produsului: 78817
Nu este în stoc
Capacitate congelator, l: 227 / Numar compartimente congelator: 7 / Tip control: electronic / Clasa de eficienţă energetică: A+
Cod produsului: 77905
9299 lei
8699 lei
Reducere 6%
Economie 600 lei
874 lei/lun─â
Avans 0
Termen 12 luni
Capacitate congelator, l: 210 / No Frost: da / Tip control: electronic / Clasa de eficienţă energetică: A+
Cod produsului: 77906
6099 lei
5699 lei
Reducere 6%
Economie 400 lei
573 lei/lun─â
Avans 0
Termen 12 luni
Capacitate congelator, l: 220 / Numar compartimente congelator: 6 / Tip control: mecanic / Clasa de eficienţă energetică: A
Cod produsului: 77904
7799 lei
7299 lei
Reducere 6%
Economie 500 lei
734 lei/lun─â
Avans 0
Termen 12 luni
Capacitate congelator, l: 248 / Tip control: mecanic / Clasa de eficienţă energetică: A+ / Consum de energie anual, kWh: 244
Cod produsului: 73718
9799 lei
9099 lei
Reducere 7%
Economie 700 lei
915 lei/lun─â
Avans 0
Termen 12 luni
Capacitate congelator, l: 248 / No Frost: da / Tip control: electronic / Clasa de eficienţă energetică: A+
Cod produsului: 73717
4999 lei
4599 lei
Reducere 8%
Economie 400 lei
463 lei/lun─â
Avans 0
Termen 12 luni
Capacitate congelator, l: 85 / Numar compartimente congelator: 4 / Tip control: mecanic / Clasa de eficienţă energetică: A+
Cod produsului: 73716
8099 lei
7599 lei
Reducere 6%
Economie 500 lei
764 lei/lun─â
Avans 0
Termen 12 luni
Capacitate congelator, l: 196 / Numar compartimente congelator: 6 / Tip control: mecanic / Clasa de eficienţă energetică: A++
Cod produsului: 73703
Nu este în stoc
Capacitate congelator, l: 277 / No Frost: da / Tip control: electronic / Clasa de eficienţă energetică: A+
Cod produsului: 73037
6999 lei
6499 lei
Reducere 7%
Economie 500 lei
653 lei/lun─â
Avans 0
Termen 12 luni
Dimensiuni (ÎxLxA), mm: 1450x600x630
Cod produsului: 39822
11449 lei
1151 lei/lun─â
Avans 0
Termen 12 luni
Precomand─â
Capacitate congelator, l: 103 / Numar compartimente congelator: 4 / Tip control: electronic / Clasa de eficienţă energetică: A++
Cod produsului: 52286
12199 lei
1226 lei/lun─â
Avans 0
Termen 12 luni
Precomand─â
Capacitate congelator, l: 99 / Numar compartimente congelator: 3 / No Frost: da / Tip control: electronic
Cod produsului: 52284
6749 lei
679 lei/lun─â
Avans 0
Termen 12 luni
Precomand─â
Capacitate congelator, l: 97 / Numar compartimente congelator: 3 / Tip control: electronic / Display: da
Cod produsului: 52290
8249 lei
829 lei/lun─â
Avans 0
Termen 12 luni
Precomand─â
Capacitate congelator, l: 117 / Numar compartimente congelator: 4 / Tip control: electromecanic / Display: da
Cod produsului: 52287
12199 lei
1226 lei/lun─â
Avans 0
Termen 12 luni
Precomand─â
Capacitate congelator, l: 103 / Numar compartimente congelator: 4 / Tip control: electronic / Clasa de eficienţă energetică: A++
Cod produsului: 52288
6599 lei
663 lei/lun─â
Avans 0
Termen 12 luni
Capacitate congelator, l: 117 / Numar compartimente congelator: 4 / Tip control: electronic / Clasa de eficienţă energetică: A++
Cod produsului: 52289
6399 lei
643 lei/lun─â
Avans 0
Termen 12 luni
Precomand─â
Capacitate congelator, l: 97 / Numar compartimente congelator: 3 / Tip control: electronic / Display: da
Cod produsului: 52291
7799 lei
784 lei/lun─â
Avans 0
Termen 12 luni
Precomand─â
Capacitate congelator, l: 98 / Numar compartimente congelator: 3 / Tip control: electromecanic / Clasa de eficienţă energetică: A+
Cod produsului: 52292
6849 lei
689 lei/lun─â
Avans 0
Termen 12 luni
Precomand─â
Capacitate congelator, l: 97 / Numar compartimente congelator: 3 / Tip control: electronic / Display: da
Cod produsului: 52295
6649 lei
668 lei/lun─â
Avans 0
Termen 12 luni
Precomand─â
Capacitate congelator, l: 68 / Numar compartimente congelator: 2 / Tip control: electronic / Clasa de eficienţă energetică: A+
Cod produsului: 52294
10899 lei
1095 lei/lun─â
Avans 0
Termen 12 luni
Capacitate congelator, l: 185 / No Frost: da / Tip control: electronic / Clasa de eficienţă energetică: A+
Cod produsului: 52308
12499 lei
10999 lei
Reducere 12%
Economie 1500 lei
1105 lei/lun─â
Avans 0
Termen 12 luni
Capacitate congelator, l: 195 / Numar compartimente congelator: 6 / No Frost: da / Tip control: electronic
Cod produsului: 52309
13999 lei
1407 lei/lun─â
Avans 0
Termen 12 luni
Capacitate congelator, l: 221 / Numar compartimente congelator: 7 / Tip control: electronic / Display: da
Cod produsului: 52312
17399 lei
1748 lei/lun─â
Avans 0
Termen 12 luni
Capacitate congelator, l: 304 / Numar compartimente congelator: 8 / No Frost: da / Tip control: mecanic
Cod produsului: 52314
12499 lei
1256 lei/lun─â
Avans 0
Termen 12 luni
Capacitate congelator, l: 225 / Numar compartimente congelator: 7 / No Frost: da / Tip control: mecanic
Cod produsului: 52329
Produse ├«n promo╚Ťie:
RECENZIILE CUMP─éR─éTORILOR NO╚śTRI
đöđżđ╗đ│đż đ▓Đőđ▒đŞĐÇđ░đ╗đŞ, đ║đ░đ║ĐâĐÄ đ╝đżĐÇđżđĚđŞđ╗đ║Đâ đ▓đĚĐĆĐéĐî, đŞ đ║đżđŻĐüĐâđ╗ĐîĐéđ░đŻĐé đ┐đżĐÇđÁđ║đżđ╝đÁđŻđ┤đżđ▓đ░đ╗ Indesit. đťđżĐÇđżđĚđŞđ╗ĐîđŻđ░ĐĆ đ║đ░đ╝đÁĐÇđ░ đżĐçđÁđŻĐî đ▓đ╝đÁĐüĐéđŞĐéđÁđ╗ĐîđŻđ░ĐĆ, ĐĆĐëđŞđ║đŞ đ│đ╗Đâđ▒đżđ║đŞđÁ, đ╗đÁđ│đ║đż đ▓Đőđ┤đ▓đŞđ│đ░ĐÄĐéĐüĐĆ, ĐÇđ░đ▒đżĐéđ░đÁĐé ĐéđŞĐůđż (đ┐ĐÇđ░đ║ĐéđŞĐçđÁĐüđ║đŞ đŻđÁ Đüđ╗ĐőĐłđŻđż). đĺđŻĐâĐéĐÇđŞ đ▓ĐüđÁ đ┐ĐÇđżđ┤Đâđ╝đ░đŻđŻđż đŞ đ┤đ░đÂđÁ đÁĐüĐéĐî đŻđÁđ▒đżđ╗ĐîĐłđżđ╣ ĐĆĐëđŞĐçđÁđ║, đ▓ đ║đżĐéđżĐÇĐőđ╣ đ╝đżđÂđŻđż đ┐đżđ╗đżđÂđŞĐéĐî đ╝đżĐÇđżđÂđÁđŻđżđÁ.
6999 lei
292 lei/lun─â
Avans 3500
Termen 12 luni
Capacitate congelator, l: 204 / Numar compartimente congelator: 6 / No Frost: da / Tip control: electronic
Cod produsului: 65036
Am procurat recent acest produs de la la magazinul maximum si am ramas foarte multumiti de lucrul pe care-l indeplineste desemenea pe linga acest lucru are o calitate superioara. Ingeata produsele perfect, nu se strica atit de repede. Este foarte voluminos, desmenea energia pe care o consuma este foarte beneficiala, deci este foarte econom. Usor am achizitionato. Suntem multumiti si desemenea recomandam cu cea mai mare incredere.
24099 lei
22099 lei
Reducere 8%
Economie 2000 lei
2221 lei/lun─â
Avans 0
Termen 12 luni
Precomand─â
Capacitate congelator, l: 279 / Numar compartimente congelator: 7 / No Frost: da / Tip control: electronic
Cod produsului: 78817
Am r─âmas foarte mul╚Ťumit─â de acest produs. Este un congelator care a fost foarte calitativ asamblat si foarte bine gandit. Are o componen╚Ťa larga ╚Öi desemenea este foarte incapator. Sunt prezente 7 rafturi, este pe tip sensor si prezent dyspleiul din acest motiv, m-ia fost cu mult mai usor s─â m─â folosesc de el, si sa ma adaptez, are prezent o capacitate de cheltuire a inergiei foarte bun si economic, disingul ma aranjat foarte mult, sa potrivit de minune. Mirosul alimentelor nu se depozititeaz─â inauntrul congelatorului. Recomanda.
13999 lei
1407 lei/lun─â
Avans 0
Termen 12 luni
Capacitate congelator, l: 282 / Numar compartimente congelator: 7 / No Frost: da / Tip control: senzor
Cod produsului: 67500
Am procurat acest congelator pentru compania noastr─â ╚Öi am decis s─â revin cu o recenzie , ne place mult c─â este un model compact - exact de ceea ce aveam nevoie , nu consum─â mult─â energie , ├«l putem manevra u╚Öor pentru c─â este pe control electronic , la fel ni s-a dat o garan╚Ťie de 2 ani la el , ├«ns─â niciodat─â nu s-a defectat ├«nc─â , cu toate c─â are deja vreun an ├«n func╚Ťiune permanent─â.
3999 lei
402 lei/lun─â
Avans 0
Termen 12 luni
Capacitate congelator, l: 86 / Numar compartimente congelator: 3 / Tip control: electronic / Clasa de eficienţă energetică: A+
Cod produsului: 81866
maximum
PLATA ├ÄN RATE ╚śI CREDITE /Condi╚Ťii avantajoase /Plata ├«n rate 2 - 24 luni /Credit 3 - 36 luni /Avans
maximum
LIVRARE ├ÄN TOAT─é MOLDOVA /Direct la u╚Öa dvs. oriunde locui╚Ťi! /Livrare de la 1 la 2 zile de la data comenzii
maximum
GARAN╚ÜIE ╚śI SERVICE /Livr─âri numai de la produc─âtori oficiali /Garan╚Ťie complet─â la toate produse de la 2 la 10 ani /Certificarea tuturor produselor /Re╚Ťea proprie de centre de servicii
maximum
FIABILITATE ╚śI ├ÄNCREDERE /25 de ani pe pia╚Ťa Moldovei /11 magazine ├«n ├«ntreaga ╚Ťar─â /Peste 500 de branduri mondiale /Mai mult de 18 000 de modele din sortiment /Peste 300 000 de clien╚Ťi fideli
maximum
RETURNARE ╚śI SCHIMBARE /├Än termen de 14 zile /├Än conformitate cu Legea privind protec╚Ťia drepturilor consumatorilor