0
Coș
Elementul nu a fost selectat

Compania «MAXIMUM» - cea mai mare reţea de magazine de mărfuri de uz casnic şi electrocasnice din Republica Moldova invită la colaborare proprietarii terenurilor de pământ şi imobilului comercial din toate regiunile Moldovei. Se examinează propunerile de arendă, procurare şi co-investitire în construcţia spaţiilor pentru plasarea magazinelor în oraşe cu o populaţie nu mai putin de 10.000.

Date de contact:

Ofertele dumneavoastră le expediaţi la adresa de e-mail: development@maximum.md, prin fax +373 (22) 279-785 sau prin telefon +373 (22) 279-785.

Cerinţe faţă de amplasare:

 • Să fie la intersecţia autostrăzilor majore.
 • Să fie aproape de centrele de transport.
 • Să fie accesul comod pentru transportul personal şi public, trafic de pietoni mare.
 • Să aibă parcare cu o capacitate de cel puţin 20 de vehicule (numai pentru clienţii «MAXIMUM»), nemijlocit în faţa magazinului.

Cerinţe faţă spaţiu:

 • Suprafaţa totală: nu mai puţin de 1.300 m.p.
 • Suprafaţa comercială: nu mai puţin de 1.000 m.p.
 • Depozitul şi încăperile de serviciu: aproximativ 300 m.p.

Cerinţe faţă de clădire (încăpere):

 • Sala de comerţ: de preferinţă să fie una voluminoasă, înălţimea nu mai mică de 3,6 metri. Configuraţia dorită a sălii – dreptunghi drept, planificare liberă, fără bariere de bază.
 • Depozitul: Încăperea să aibă ieşire în sala de comerţ şi posibilitatea de a aduce marfa prin intrare separată, porţile pentru intrarea transportului cu marfă din spatele clădirii sau de debarcader.
 • Intrarea: intrarea centrală unică separată şi spaţioasă în sala de comerţ (lăţime nu mai puţin de 5 m).
 • Faţada: faţada clădirii trebuie să fie în stradă, să fie comdod pentru publicitate, să fie vizibilă de la intersecţiile de tranport, staţiile de oprire a transportului public. E bine să fie o friză separată pentru publicitate exterioară.

Căile de comunicaţii:

 • Reţeau electrică: capacitatea de instalare nu mai mică de 350 kVt, excepţională nu mai puţin de 300 kVt.
 • Reţeaua telefonică: minim - 4 linii telefonice şi posibilitatea de a conecta şi linie de Internet.
 • Alimentarea cu apă şi canalizarea: existenţa apeductului şi canalizării.
 • Prezenţa sistemului de stingere a incendiilor, de elimenare a fumuli, sistemului de alarma de incendiu, ventilaţiei, şi preferabil o instalaţie centrală de aer condiţionat.

MAXIMUM - ALEGEREA PERFECTĂ!